Sponsede linker:

Sponsede linker:

Kirodict

Kirodict

er et lett ordbok applikasjon for mobiltelefoner. Kirodict lagrer ikke ordet definisjonen på selve telefonen, heller det henter definisjonen fra en RFC2229 kompatibel ordboken server via internett. Kirodict er designet for å være passelig, som det kan bli utvidet til å omfatte andre ordbøker uten å øke størrelsen på selve...

Les mer

Enterpreter (Java)

Enterpreter (Java)

Håndteringen av forskjellige mennesker som snakker ulike språk blir en hverdagslig sak. Kommunisere med folk i deres språk er en livsvarig investering i å bygge solide personlige og forretningsmessige relasjoner. Enterpret Mobile Overs forbedrer din kommunikasjon makt! Hver dag de fleste av oss står overfor en språkbarrieren. Ofte vår evne til å snakke eller forstå en annen persons språk fører til et reelt problem i form av forvirring eller tapt business, og noen ganger kan det også være en...

Les mer